Order Profile
052 0879 0882 0898 0877
644 444
Or: 0882 0898 0878
644 644
you are on page:

Tariffs

Предлагаме нашите услуги по следната тарифа:

Тарифа за превоз на пътнициДневна 06:00-22:00 ч.Нощна 22:00-06:00 ч.
Цена за 1 км. пробег /лв./ 0.89 0.99
Цена за повикване /лв./ 0.00 0.00
Първоначална такса /лв./ 1.09 1.09
Цена за мин. престой /лв./ 0.25 0.35

Easy, comfortable and only a few clicks away our cars are at you...