Поръчай Профил
052 0879 0882 0898 0877
644 444
Или на: 0882 0898 0878
644 644
намирате се на страница:

Тарифи

Стартира актуализирането на тарифите за таксиметров превоз на пътници

Уважаеми клиенти и партньори,

В изпълнение на Решение 181-9 на Общински съвет – Варна от 25.04.2024 г. От 15 май 2024 г, „Триумф такси“ ООД стартира процеса по актуализиране на минималните и максимални цени на таксиметров превоз на пътници.

По силата на приетото Решение действащи стават следните тарифи за превоз на пътници на 1 км превоз:

Тарифа за превоз на пътнициДневна 06:00-22:00 ч.Нощна 22:00-06:00 ч.
Цена за 1 км. пробег /лв./ 1.30 1.50
Цена за повикване /лв./ 0.00 0.00
Първоначална такса /лв./ 2.60 3.00
Цена за мин. престой /лв./ 0.35 0.45

Лесно, удобно и само с няколко клика колата е при теб...