Поръчай Профил
052 0879 0882 0898 0877
644 444
Или на: 0882 0898 0878
644 644
намирате се на страница:

Училище за таксиметрови шофьори

Най-голямата таксиметрова компания във Варна разкри от началото на април 2016 г. Училище за таксиметрови шофьори.

Училището е отворено за всички желаещи да получат основни познания и умения за качествено извършване на таксиметров превоз в съответствие с действащите законови разпоредби.
Обучението извършват сертифицирани лектори и специалисти.
Програмата е балансирана между теоретични часове, семинарни занятия и практика.

Първите няколко дни са посветени на запознаване в детайли със Закона за автомобилните превози. Лекционната програма включва отговорности на превозвача по договор за превоз на пътници и административно-наказателните разпоредби. В програмата има часове за запознаване с Наредба №2 на Наредба № 36 за психологическите изследвания на водачите. Веднага след двата основни нормативни документа е предвиден лекицонен курс по текстовете на Наредба №45 на МВР за регистрация и пререгистрация на превозните средства, както и на текстовете от Наредба №32 – за периодичните прегледи и техническата изправност на автомобилите. Семинарните упражнения, свързани с основните нормативни документи, са разчетени в първите 10 дни от учебната програма. В средата на обучителния период е придвиден курс по запознаване със Закона за движение по пътищата, регламентиращи правилата за преминаване на кръстовища, престой, паркиране и административно-наказателните отговрности.

В програмата е заложен Обобщаващ семинар по ЗДП и Правилника за прилагането му. Втората половина на обучението стартира с техническата подготовка на водачите. Лекционният курс включва запознаване с общото устройство на автомобила, двигателната му система, кормилни и спирачни уредби, системи за активна безопасност, техническо обслужване на автомобила.

Следва богата програма, свързана с етиката на водачите при превоз на пътници. Тя задава правилата за отношение към клиента, толерантност към изискванията му, търпение към невъзможни за изпълнение условия на превоза, залагане на маршрута и неговото изпълнение, атмосфера в автомобила, оказване помощ на пътници при слизане и качване. Етичният обучителен модул фиксира и случаите, в които е допустим отказ на превоз, излизане от конфликтни ситуации, работа на пиаца, престой на забранени места.

Практическите занятия в Училището стартират с ремонт и обслужване на автомобила, работа в телефонна централа – с включено приемане, разпределяне на поръчки и контрол по изпълнението им.

Финалната част от обучението, непосредствено преди изпита, обучението е изцяло практическо и включва работа с таксови апарати, таблети, софтуер, пробни поръчки, връзки с диспечери в реални работни условия, поддържане на документацията.

Лесно, удобно и само с няколко клика колата е при теб...